FAQ - nejčastější dotazy

V nejčastějších dotazech naleznete odpovědi na nejčastější otázky z oblasti SSL/TLS certifikátů. Najdete zde i související terminologii.

FAQ - nejčastější dotazy
Per scegliere il certificato SSL/TLS giusto, puoi servirti della nostra guida alla scelta del certificato. Se nonostante questo non saprai come scegliere il certificato adatto, non esitare a contattare la nostra assistenza clienti che ti consiglierà come scegliere il certificato giusto.

Puoi contattarci anche direttamente dal tuo account cliente, inviandoci una richiesta dalla voce Richiesta autorizzata del menu.
Dopo l'emissione dell'ordine di acquisto del certificato, all'indirizzo email di fatturazione prescelto verrà inviato un invito al pagamento. Non appena il pagamento sarà accreditato sul nostro conto, un documento fiscale verrà inviato allo stesso indirizzo email di fatturazione.

Puoi effettuare il pagamento per il tuo ordine tramite bonifico bancario, una carta di pagamento o Paypal. Troverai ulteriori informazioni nella voce Aiuto dell'account cliente. Se non hai ricevuto l'invito al pagamento o hai incontrato altre difficoltà, non esitare a contattare l'assistenza clienti.
L'attendibilità di un certificato è garantita dal suo collegamento ai certificati intermedi dell'autorità di certificazione, nella cosiddetta catena di fiducia. Un errore frequente nel campo dell'attendibilità è dovuto all'assenza dei certificati intermedi nel server: di conseguenza il browser avvisa il visitatore relativamente all'emittente sconosciuto del certificato SSL/TLS. Per eliminare tale problema si aggiungono i certificati intermedi nel server.
Se il lucchetto, quale simbolo di protezione, non viene visualizzato nel browser, vuol dire che una delle parti del sito web sarà scaricata tramite un protocollo non protetto. Per una protezione completa del sito web e per visualizzare il lucchetto è necessario che tutti gli elementi del sito web vengano scaricati tramite il protocollo HTTPS. Se la pagina conterrà, per es., un javascript (Google Analytics) o un'immagine scaricati tramite un protocollo HTTP non protetto, la protezione non risulterà completa e il lucchetto non sarà visualizzato.
Úprava a přidání SAN jména je možné u SAN certifikátu, který byl vystaven alespoň s jedním SAN. Pro přidání SAN jméno do certifikátu kontaktujte zákaznickou podporu. Každý jednotlivý SAN název navíc bude zpoplatněn dle aktuálního ceníku, pokud již nebyl zaplacen v objednávce certifikátu.
Správnost instalace SSL certifikátu je možné zkontrolovat online. Poskytujeme vlastní nástroj na kontrolu instalace, který se připojí na uvedenou doménu a provede kontrolu instalace certifikátu. Pokud je nalezen problém, ověřovač na něj upozorní a navrhne řešení. V případě častého problému s Intermediate certifikáty nabídne správné certifikáty ke stažení, takže je nemusíte hledat.

Ujistěte se, že máte instalaci vašeho certifikátu provedenou správně: Ověřit instalaci.
Veřejný klíč (CSR) je nezbytný k vystavení SSL/TLS certifikátu. Tento veřejný klíč vám vygeneruje správce Vašich stránek (webhostingová společnost) nebo přímo administrátor serveru, kde je umístěna doména, na kterou se SSL certifikát vystavuje. CSR si můžete také vygenerovat přímo v SSLmarketu a pak předat uložený privátní klíč spolu s certifikátem administrátorovi.

Více informací a postupy pro generování veřejného klíče naleznete v samostatném článku o veřejném klíči.
Ano, certifikát se váže na privátní klíč. Pokud vyexportujete certifikát spolu s privátním klíčem, můžete ho naimportovat na jiný server a využívat. Použití certifikátu na více serverech zároveň je omezeno, viz níže.
SSL certifikáty mají omezené serverové licence dle pravidel dotyčné autority. Platí, že certifikáty autority GeoTrust a RapidSSL můžete použít na neomezeném počtu serverů, ale certifikáty Thawte a Symantec vyžadují licencování každého fyzického serveru. Pokud tedy chcete mít certifikát na dvou serverech, je nutné přikoupit druhou licenci.
Certifikát je možné exportovat buď samostatně, nebo spolu s privátním klíčem. Na platformě Microsoft se pro export používá formát PFX, ve kterém je certifikát spolu s privátním klíčem. Na serveru Apache se správa certifikátů provádí typicky přes nástroj OpenSSL, který umožňuje export certifikátu do různých formátů. Export ze serveru Apache se provádí prostým zkopírováním souborů s klíči a certifikátem. Jsou totiž uloženy v textovém formátu.
Privátní klíč je vytvořen při generování žádosti o certifikát a nesmí za žádných okolností opustit server, jelikož s jeho získáním je možné používat SSL certifikát serveru.

Veřejný klíč je žádost o certifikát, která je odeslána certifikační autoritě; po provedení ověření autorita veřejný klíč podepíše a vytvoří SSL certifikát.

Při SSL komunikaci jsou data na straně klienta šifrovány veřejným klíčem serveru (certifikátem) a privátním opět rozšifrovány na serveru.

Pro nasazení certifikátu je nezbytné mít odpovídající privátní klíč. Zdali v privátnímu klíči sedí zjistíte v našem nástroji pro kontrolu shody klíčů.
Intermediate certifikáty zajišťují důvěryhodnost certifikátu a musí být na serveru nainstalovány spolu s vaším certifikátem. Častou chybou instalace je zapomenutí instalace Intermediate certifikátů na server, v důsledku čehož je v prohlížeči návštěvníka zobrazeno varování o neznámém vystaviteli SSL certifikátu. Po doplnění Intermediate certifikátů na server je problém odstraněn.
Údaje v již vystaveném certifikátu není možné změnit. Pokud potřebujete změnit údaje v certifikátu a neuplynulo ještě 30 dnů od jeho vystavení, kontaktujte zákaznickou podporu, která vám pomůže problém vyřešit.
Pokud máte problém s instalací certifikátu, jako například spárovat vystavený certifikát s CSR požadavkem, můžete certifikát nechat zdarma přegenerovat s novým CSR requestem. Stejně postupujte v případě smazání nebo kompromitace privátního klíče. Přegenerování se provádí buď s asistencí zákaznické podpory.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu, která vám pomůže s výběrem certifikátu a jakýmkoliv dotazem.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Naši certifikovaní pracovníci pro vás v sekci Nápověda připravili nejdůležitější informace týkající se našeho systému SSLmarket a SSL certifikátů obecně.
Nápovědu jsme roztřídili do 6 různých témat, které vám pomohou se zorientovat.

Do nápovědy