DigiCert Code Signing Objednat

Certifikát umožňuje vývojářům a softwarovým firmám přidat k jejich aplikaci distribuované přes internet digitální podpis. Jakákoliv změna kódu při distribuci k zákazníkovi je díky podepsání zjištěna a aplikace bude označena za nedůvěryhodnou. Podepsáním aplikace pomocí DigiCert Code Signing certifikátu budou mít uživatelé jistotu, že získaný software pochází jednoznačně od společnosti, která jej vytvořila.

OV bez zeleného řádku
1 Název firmy
podpora SANů
1 den doba vystavení
100% důvěryhodnost
 • Prezzo od 10 163 Kč
 • Validità1-3 roky
 • Sicurezza Desktop a mobilní aplikace
 • Credibilità všechny počítače a mobily
 • Algoritmo di chiave pubblica RSA
 • Crittografia simmetrica 256 bitů
 • Chiave pubblica 2.048 (3.072/4.096) bitů
 • Root CADigiCert Global Root
 • Soddisfatti o rimborsati 30 dní
 • Ristampa del certificato zdarma
 • Možnost přidání více doménneumožňuje
 • Privátní klíč na tokenune

Doporučené použití certifikátu

Certifikát pro podepisování kódu je nepostradatelný pro vývojáře jakéhokoliv softwaru. Bez digitálního podpisu není možná distribuce aplikace přes internet a aplikace nebude pro uživatele důvěryhodná.

V systému Windows je integrovaná ochrana pomocí SmartScreen filtru, který blokuje aplikace bez podpisu, nebo aplikace s nízkou reputací. Digitální podpis Code Signing certifikátem tuto reputaci zvýší, ale nezaručuje, že k blokování nedojde. Chcete-li mít absolutní jistotu, že zákazník nikdy neuvidí žádné varování, používejte digitální podpis pomocí Code Signing EV certifikátu.

Aplikace pro mobilní zařízení a chytré telefony není možné bez digitálního podpisu zveřejnit v obchodech jako Google Play nebo App Store.

Ceník DigiCert Code Signing certifikátu

Certifikát můžete využít na všech vývojových platformách, protože je univerzální. Pokud podepisujete pro velkou společnost, nebo máte problém se SmartScreen filtrem, doporučujeme raději Code Signing EV.

Jednoletý

415,00 €
 • Cena při koupi od CA: $499
 • Nižší cena než u DigiCertu
 •  
Objednat

Dvouletý

790,00 €
 • Cena při koupi od CA: $948
 • Nižší cena než u DigiCertu
 • Nižší cena na rok než jednoletý
Objednat

Tříletý

1.180,00 €
 • Cena při koupi od CA: $1422
 • Nižší cena než u DigiCertu
 • Nižší cena na rok než dvouletý
Objednat

Ceny uvedené bez DPH.

Zobrazení certifikátu

Po spuštění aplikace, podepsané DigiCert Code Signing certifikátem, je zobrazena úvodní informace o spouštěném souboru, ale především je zobrazena informace o důvěryhodnosti společnosti, kterou byla aplikace digitálně podepsaná. V detailu je možné zjistit datum podepsání aplikace, podrobnosti o certifikační autoritě, atd.

Detail certifikátu DigiCert Code Signing

FAQ - domande frequenti

La firma apposta su un'applicazione è necessaria ai fini della sua distribuzione: senza tale firma è impossibile emettere le applicazioni mobili, mentre le applicazioni desktop verrebbero bloccate dal sistema operativo che non le avrebbe avviate affatto. L'apposizione della firma sulle applicazioni risulta perciò inevitabile ai fini della loro distribuzione.

Sulla piattaforma Windows, l'attendibilità della reputazione viene controllata tramite il filtro SmartScreen. Precedentemente, questo filtro era incluso in Internet Explorer, mentre oggi costituisce parte integrante di Windows. Dopo l'apposizione della firma e l'emissione dell'applicazione trascorre un certo periodo di tempo prima che si crei tale reputazione. Il sistema Windows quindi può voler bloccare l'applicazione anche se è munita di firma digitale. Tale problema può essere risolto solo utilizzando il certificato Code Signing EV, la cui firma risulta sempre attendibile per il sistema Windows, evitando quindi il blocco.

Vale generalmente che la firma digitale di un'applicazione come tale non ne garantisce l'avviamento privo di problemi da parte dell'utente. Per es., le applet Java producono la visualizzazione di un'avvertenza di sicurezza già a causa del carattere della loro piattaforma che non viene considerata troppo sicura.
L'apposizione della firma può essere eseguita su qualsiasi piattaforma idonea. L'apposizione della firma avviene tramite gli strumenti della piattaforma di sviluppo in questione, i quali contengono un link allo storage con il certificato, oppure a un file concreto (PFX).
Il certificato Code Signing può firmare il codice e le applicazione per tutte le piattaforme, non è limitato a una sola piattaforma. Viene usato tipicamente per Microsoft Authenticode, ma puoi usarlo anche per firmare le applicazioni per Java.

Dal punto di vista dell'ambiente di sviluppo non è una cosa importante: il certificato Code Signing funziona con ogni ambiente di sviluppo che supporta l'apposizione delle firme sulle applicazioni e sul codice. In Windows viene usato tipicamente lo strumento Signtool che è una parte integrante di Windows SDK.

L'unica eccezione è il certificato Code Signing EV: per la firma questo tipo di certificato necessita dell'applicazione di sostegno Safenet, disponibile per Windows, Linux e MacOS.